Cày Phim Đêm

4 con giáp nữ ai lấy được làm vợ là nhận phước 3 đời

447

Đàn ông nếu cưới được một trong những con giáp này làm vợ, không chỉ đường công danh sự nghiệp mà tài vận cũng lên như diều gặp gió.

Trong số 12 con giáp, có những người trời sinh mệnh tốt, dễ gặp quý nhân khiến tài vận lẫn công danh đều hoan hỉ. Tuy vậy, cũng có những con giáp lại trở thành quý nhân của người khác. Đặc biệt là những con giáp nữ dưới đây, sau khi lấy chồng sẽ mang lại vận may đặc biệt cho đức lang quân. Nói cách khác, ai lấy được phụ nữ thuộc một trong số những con giáp này làm vợ, không chỉ công danh sự nghiệp mà tài vận cũng lên như diều gặp gió.