Cày Phim Đêm

Các mẹ có kế hoạch mang bầu nên biết: Từ 1/7/2020, sẽ tiếp tục tăng mức trợ cấp thai sản cho các cặp vợ chồng sinh con

10684

Theo đó, từ 1/7/2020, lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay. Chính vì thế, từ thời gian này, mức trợ cấp thai sản đối với các cặp vợ chồng sinh con cũng sẽ tăng theo khá nhiều.

Để bảo vệ sức khỏe và thu nhập cho lao động nữ khi thực hiện thiên chức làm mẹ, pháp luật đã tạo điều kiện tối đa để lao động nữ được hưởng trọn quyền lợi này bằng việc được nghỉ làm và nhận tiền thai sản.

Chế độ thai sản của BHXH gồm 3 khoản trợ cấp: Tiền trợ cấp một lần khi sinh con, Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh và Tiền dưỡng sức sau sinh.

Mức trợ cấp thai sản có sự thay đổi theo mỗi năm, phụ thuộc vào mức lương cơ sở. Do đó, từ 1/7/2020, khi mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu/tháng, thì tiền trợ cấp thai sản cũng tăng lên.

Cụ thể như sau:

1. Tiền trợ cấp một lần khi sinh con (tiền tã lót thai sản)

Theo Điều 38 của Luật Bảo hiểm xã hội quy định: Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con.Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Theo đó, mức lương cơ sở được lấy làm căn cứ để tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con. Từ nay đến ngày 30/6/2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng và từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng.

Từ 1/7/2020, sẽ tăng mức trợ cấp thai sản cho các cặp vợ chồng sinh con

Như vậy:

– Nếu sinh con trước ngày 01/7/2020, mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.490.000 đồng x 2 = 2.980.000 đồng;

– Nếu sinh con từ ngày 01/07/2020, mức trợ cấp một lần cho mỗi con là: 1.60.000 đồng x 2 = 3.200.000 đồng.

Có thể thấy, nếu như sinh con từ ngày 01/7/2020 trở đi, mức trợ cấp một lần cho mỗi con tăng 220.000 đồng so với thời điểm trước.

Lưu ý, trong trường hợp vợ không tham gia bảo hiểm xã hội, chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội thì chồng sẽ được khoản tiền trợ cấp một lần khi sinh con nêu trên.

2. Tiền thai sản trong thời gian nghỉ sinh

Hiện nay, lao động nữ khi sinh con sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con 06 tháng.

Điều 39 của Luật Bảo hiểm xã hội chỉ rõ: Mức hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con mỗi tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Từ 01/7/2020, lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng thay vì 1,49 triệu đồng/tháng như hiện nay

Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trên đây là những chế độ thai sản dành cho phụ nữ khi sinh con, tuy nhiên, không phải ai cũng được nhận trợ cấp này. Theo Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ được nhận trợ cấp thai sản nếu đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Do đó, các lao động nữ nên tham gia đóng BHXH đầy đủ để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Nguồn : Afamily