Cày Phim Đêm

Câu hỏi Olympia: ‘1 ngày kim giờ quay được mấy vòng?’, 95% trả lời là 24 mà sai bét

188

Câu hỏi Olympia: ‘1 ngày kim giờ qu.ay được mấy vòng?’ tưởng dễ ợt nhưng mỗi người lại ra một đáp án khác nhau.

Các câu hỏi trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia luôn kh.iển nhiều người thích thú vì sự hóc búa. Bên cạnh những câu hỏi khó, có những câu hỏi Olympia chứa kiến thức của học sinh lớp 2 cũng kh.iển thí sinh và khán giả truyền hình bị làm khó. Mới đây, trên mạng xã hội, một câu hỏi được cho là dễ nhưng kh.iển 95% bạn trẻ trả lời sai.

Câu hỏi Olympia: ‘1 ngày kim giờ qu.ay được mấy vòng?’, 95% trả lời là 24 mà sai bét 1“1 ngày kim giờ qu.ay mấy vòng?”. Ảnh: Chụp màn hình

Câu hỏi Olympia có nội dung cụ thể như sau: “1 ngày kim giờ qu.ay mấy vòng?”. Ngay sau khi lắng nghe câu hỏi, lập tức đã có nhiều người đưa ra đáp án là 24. Tuy nhiên đây lại là đáp án sai. Lời giải thích được đưa ra như sau: Một ngày, kim giờ qu.ay được 2 vòng. Bởi một vòng qu.ay kim giờ sẽ tương đương 12 tiếng. Như vậy một ngày sẽ có 24 : 12 = 2 vòng thôi.

Nếu câu hỏi Olympia có nội dung: “1 ngày kim phút qu.ay mấy vòng?” thì đáp án sẽ là 24 vòng, nếu câu hỏi là “1 ngày kim giây qu.ay mấy vòng?” thì đáp án là kim giây qu.ay được 1.440 vòng với c.ách tính toán tương tự.

Câu hỏi Olympia: ‘1 ngày kim giờ qu.ay được mấy vòng?’, 95% trả lời là 24 mà sai bét 2“Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng và tích các chữ số tạo nên số đó đều bằng nhau”. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, một câu hỏi Olympia khác cũng thu hút cộng đồng mạng: “Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà tổng và tích các chữ số tạo nên số đó đều bằng nhau”. Đáp án là 123. Câu hỏi Olympia này có thể giải thích như sau: Tính nhAпʜ các chữ số cấu thành nên số 123 ta sẽ có tổng: 1+2+3 = 6. Tích của 3 số này là: 1x2x3=6. Do vậy, đáp án 123 thỏa mãn yêu cầu đề bài bởi tổng và tích các chữ số tạo nên số đó bằng nhau.