Cày Phim Đêm

Chi tiết bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022

19494

Quốc hội mới đây đã chính thức quyết định lùi cải c.ách tiền lương đối với công chức, viên chức thay vì thực hiện cải c.ách tiền lương từ 1/7/2022. Vậy mức lương cơ sở của công chức, viên chức trong năm 2022 là bao nhiêu?

Đây được xem là nội dung quan trọng tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách Nh.à nước năm 2022 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực ban hành.

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ lùi thời điểm thực hiện cải c.ách chính sách tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022 1Quốc hội quyết định lùi cải c.ách tiền lương đối với công chức, viên chức. Ảnh: Internet

Do đó, thay vì thực hiện cải c.ách tiền lương từ 1/7/2022, Quốc Hội đã quyết định lùi cải c.ách tiền lương đối với công chức, viên chức.

Điều này đồng nghĩa với việc mức lương năm 2022 của nhóm khu vực Nh.à nước vẫn sẽ thực hiện theo lương cơ sở như hiện tại với công thức được tính như sau:

Tiền lương = Hệ số lương x Mức lương cơ sở 2022

Trong đó:

– Hệ số lương: Vẫn được quy định trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP căn cứ vào ngạch công chức, loại công chức như hiện nay. Cụ thể hệ số lương của công chức sẽ dao động ở ngưỡng từ 1,35 – 4,98.

– Mức lương cơ sở 2022: Tính đến thời điểm hiện tại, Quốc hội cũng như các cơ quan khác hiện vẫn chưa có văn bản mới ban hành cũng như đề xuất mới về mức lương cơ sở 2022.

Do đó, dự đoán, trong năm 2022, mức lương cơ sở của công chức sẽ vẫn được áp dụng ở mức 1,49 triệu đồng/tháng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP từ 01/7/2019 đến nay.

Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở 2022 của công chức, viên chức:

Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022 2

Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022 3

Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022 4

Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022 5

Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022 6

Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022 7Chi tіếᴛ bảng lương cơ sở của công chức, viên chức năm 2022. Ảnh: Internet

** Lưu ý đây là lương ‘cơ bản’ của công chức, chưa tính phụ cấp cũng như các khoản đóng góp, BHXH phải nộp hàng tháng.

Đẹp không cần tuổi chuẩn khoa học Loreal Paris