Cày Phim Đêm

Chi tiết để F0 điều trị ở nhà được hưởng BHXH?

11001

Những F0 thể nhẹ được điều trị tại Nh.à cần đảm bảo những yêu cầu dưới đây thì sẽ được hưởng trợ cấp từ BHXH

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 238/BYT-KCB về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hi.ểm xã hội đối với người lao động điều trị Covid-19.

Cụ thể, do không có quy định, hướng dẫn mới nào về hồ sơ hưởng chế độ Bảo hi.ểm xã hội với F0 nên để được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian điều trị Covid-19 thì các F0 cần chuẩn bị giấy tờ như quy định tại Luật Bảo hi.ểm xã hội 2014.

Người điều trị nội trú (đi viện): Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện.

Người điều trị ngoái trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hi.ểm xã hội.

Giấy tờ này người lao động chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hi.ểm xã hội có thời hạn tối đa là 30 ngày, nếu người bệ.nh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ, người bệ.nh phải tiến hành tái khám để được xem xét.

Theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Luật Bảo hi.ểm xã hội năm 2014, khi bản tʜâɴ gặp vấn đề về s.ức khỏ.e, người lao động tham gia Bảo hi.ểm xã hội sẽ được hưởng chế độ ốm đau nếu đáp ứng các điều kiện sau: Bị ốm đau, ta.i n.ạn mà không phải là ta.i n.ạn lao động phải nghỉ việc. Có xác nhận của cơ sở khám bệ.nh, chữa bệ.nh có thẩm quyền.

bhxh cho f0 dieu tri tai nha

Theo đó, nếu không may bị lây nhiễm Covid-19, người lao động đang đóng Bảo hi.ểm xã hội là F0 điều trị tại Nh.à cũng có cơ hội được hưởng chế độ ốm đau nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Sau khi hoàn thành c.ách ly, điều trị tại Nh.à, người lao động là F0 cần liên hệ Tru.ng tâm y tế, trạm y tế chăm sóc, quản lý để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hi.ểm xã hội.

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021, người lao động phải nộp cho doAпʜ nghiệp bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hi.ểm xã hội.

Thời hạn nộp: Trong 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Nếu nộp muộn kh.iển doAпʜ nghiệp chậm nộp cho cơ quan Bảo hi.ểm xã hội, phải giải trình lý do bằng văn bản.

Sau khi nhận hồ sơ từ người lao động, doAпʜ nghiệp sẽ lập thêm Mẫu số 01B-HSB và gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Bảo hi.ểm xã hội trong 10 ngày làm việc.

Số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau: Mức hưởng = 75% x Tiền lương đóng Bảo hi.ểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ: 24 ngày x số ngày nghỉ.

Như vậy, F0 điều trị tại Nh.à thì trong thời gian nghỉ điều trị bệ.nh được hưởng theo chế độ nghỉ ốm đau.

Tuy nhiên, có rất nhiều những trường hợp F0 không có triệu chứng và được doAпʜ nghiệp, đơn vị cho phép làm việc online thì vẫn có thể vận dụng theo quy chế trả lương của đơn vị. Nhưng nguồn ngân sách trả sẽ do đơn vị tự chi trả.

Xịt khóa trang điểm cố định lớp make up Star Flash Spray 8 Hours Wear 100ML Sena Beauty

Nồi chiên không dầu giá rẻ ưu đãi

CopyAMP code