Cày Phim Đêm

F0 điều trị tại Nh.à cần chuẩn bị gì để được hưởng trợ cấp ốm đau: Cụ thể 2 bước đơn giản

4487

F0 điều trị tại Nh.à cần chuẩn bị gì để được hưởng trợ cấp ốm đau

Số ca COVID-19 đang gia tăng mỗi ngày, trong đó có số lượng lớn là người lao động có tham gia BHXH.

Theo thông tin từ Bảo hi.ểm xã hội TP.HCM, chế độ ốm đau được quy định tại điều 25 Luật bảo hi.ểm xã hội.

Khi gặp vấn đề về s.ức khỏ.e, người lao động được hưởng chế độ ốm đau nếu đáp ứng đủ các điều kiện: đang tham gia bảo hi.ểm xã hội bắt buộc và bị ốm đau, ta.i n.ạn mà không phải là ta.i n.ạn lao động, phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệ.nh, chữa bệ.nh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Do đó, người lao động nhiễm COVID-19 đang đóng bảo hi.ểm xã hội và điều trị tại Nh.à thì được hưởng chế độ ốm đau nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Theo công văn của Cục Quản lý khám chữa bệ.nh, người lao động là F0 muốn hưởng chế độ ốm đau phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hi.ểm xã hội theo mẫu quy định tại thông tư 56/2017 theo hướng dẫn sau:

– Người lao động xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hi.ểm xã hội. Sau khi hoàn thành c.ách ly, điều trị tại Nh.à, người lao động là F0 cần liên hệ Tru.ng tâm y tế, trạm y tế chăm sóc, quản lý để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hi.ểm xã hội.

Nếu được cấp không đúng mẫu quy định, người lao động được đề nghị cơ sở y tế cấp lại.

– Tiếp đó, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho doAпʜ nghiệp trong 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Theo quy định tại quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021, người lao động phải nộp cho doAпʜ nghiệp bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hi.ểm xã hội. Nếu nộp muộn kh.iển doAпʜ nghiệp chậm nộp cho cơ quan bảo hi.ểm xã hội, phải giải trình lý do bằng văn bản.

Sau khi nhận hồ sơ từ người lao động, doAпʜ nghiệp sẽ lập thêm mẫu số 01B-HSB và gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Bảo hi.ểm xã hội trong 10 ngày làm việc.

– Thời hạn để cơ quan Bảo hi.ểm xã hội giải quyết trả trợ cấp cho người lao động là tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Bảo hi.ểm xã hội nhận đủ hồ sơ.

Số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau: Mức hưởng = 75% x Tiền lương đóng bảo hi.ểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ/24 ngày x số ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, người lao động còn được nhận tiền dưỡng sức sau khi điều trị COVID-19 trong trường hợp sau:

Sau khi điều trị COVID-19, trong vòng 30 ngày trở lại làm việc mà s.ức khỏ.e của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi s.ức khỏ.e 5 ngày (theo điều 29 của Luật bảo hi.ểm xã hội 2014).

Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở, tức là 447.000 đồng/ngày, tổng là 2,235 triệu đồng.

phat-thuoc-cho-f0-16324707942161488457005

Các chế độ người lao động tham gia BHXH là F0 được hưởng

Chiều ngày 28/2, BHXH Việt Nam đã có thông tin về các chế độ BHXH mà người lao động (NLĐ) tham gia BHXH mắc COVID-19 được hưởng.

NLĐ sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH nếu đảm bảo đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.

Điều kiện hưởng: Theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH năm 2014, NLĐ bị ốm đau hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chế độ này hiện được áp dụng để chi trả cho NLĐ bị mắc COVID-19 và nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị mắc COVID-19.

Hồ sơ hưởng: Theo quy định tại Luật BHXH năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng BHXH.

Bộ Y tế đã có các Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021, Công văn số 238/BYT-KCB ngày 14/01/2022, theo đó, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với NLĐ bị ốm đau thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 100 Luật BHXH năm 2014; khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Cụ thể, hồ sơ đề nghị hưởng (đối với NLĐ là F0 hoặc chăm con dưới 7 tuổi là F0) gồm giấy tờ sau:

+ Đối với NLĐ là F0 điều trị nội trú: Giấy ra viện.

+ Đối với NLĐ là F0 điều trị ngoại trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Thời gian hưởng: Tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định, mỗi lần khám, người bệ.nh được cấp một Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Trường hợp F0 cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người F0 phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Mức hưởng: Tại khoản 1 Điều 28 Luật BHXH năm 2014 quy định, trong thời gian nghỉ, NLĐ sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Quy trình giải quyết hồ sơ:

+ Để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi COVID-19, NLĐ cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao Giấy ra viện (đối với trường hợp điều trị nội trú); Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị (đối với trường hợp điều trị ngoại trú) trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan BHXH.

+ Cơ quan BHXH sẽ giải quyết chế độ cho NLĐ trong tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ NLĐ có thể nhận tiền qua một trong các hình thức sau: Thông qua tài khoản cá nhân hoặc thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Chế độ dưỡng sức phục hồi s.ức khỏ.e sau ốm đau

Căn cứ Điều 29 của Luật BHXH năm 2014, sau khi điều trị các bệ.nh khác hoặc COVID-19, nếu NLĐ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại làm việc, s.ức khỏ.e của NLĐ vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi s.ức khỏ.e.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi s.ức khỏ.e trong trường hợp này sẽ do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định nhưng tối đa không quá 10 ngày đối với NLĐ s.ức khỏ.e chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệ.nh cần chữa trị dài ngày;

Tối đa 07 ngày đối với NLĐ s.ức khỏ.e chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Theo đó, mức tiền NLĐ được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở, tức là 447.000 đồng/ngày.

Ngoài ra, người lao động là F0 sẽ nhận được: Tối đa 3 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động

Tại quyết định 3749/QĐ-TLĐ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có quy định về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nguyên tắc mỗi trường hợp F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dư.ơng tính.

1. Đoàn viên, người lao động là ca bệ.nh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về Phò.ng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ:

– Tối đa là 3 triệu đồng/người nếu có triệu chứng bệ.nh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệ.nh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

– Tối đa là 1,5 triệu đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệ.nh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

2. Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doAпʜ nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị τử νσηɠ do COVID-19 thì tʜâɴ nhân được hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

3. Người bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khác cần hỗ trợ giao ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Tru.ng ương và tương đương.

Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xem xét, quyết định theo các quy định về phân cấp tài chính của Tổng liên đoàn phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu Phò.ng, chống dịch và nguồn tài chính công đoàn được phê duyệt trong năm.