Cày Phim Đêm

F0 điều trị tại nhà cần làm những thủ tục gì để nhận tiền hỗ trợ từ Bảo hiểm xã hội?

4691

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để F0 điều trị tại Nh.à được nhận hỗ trợ từ BHXH.

Căn cứ Điều 25 của Luật Bảo hi.ểm xã hội 2014, người lao động bị nhiễm Covid-19 phải nghỉ việc, có xác nhận của cơ sở y tế sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

Theo Công văn 238/BYT-KCB, F0 cần chuẩn bị bản chính hoặc bản sao giấy ra viện (nếu điều trị nội trú) hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hi.ểm xã hội (nếu điều trị ngoại trú) sau đó chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ.

Cụ thể, để được hưởng chế độ ốm đau, người lao động là F0 cần thực hiện thủ tục như sau:

7

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Sau khi hoàn thành c.ách ly, điều trị tại Nh.à, người lao động là F0 cần liên hệ Tru.ng tâm y tế, trạm y tế chăm sóc, quản lý để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Nếu được cấp không đúng mẫu quy định, người lao động được đề nghị cơ sở y tế cấp lại.

Bước 2: Nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho doAпʜ nghiệp

Căn cứ Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021, người lao động phải nộp cho doAпʜ nghiệp bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Theo đó, thời hạn nộp sẽ là trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc. Nếu nộp muộn kh.iển doAпʜ nghiệp chậm nộp cho cơ quan BHXH, phải giải trình lý do bằng văn bản.

Sau khi nhận hồ sơ từ người lao động, doAпʜ nghiệp sẽ lập thêm Mẫu số 01B-HSB và gửi toàn bộ hồ sơ cho cơ quan BHXH trong 10 ngày làm việc.

Bước 3: Nhận tiền trợ cấp ốm đau từ cơ quan BHXH.

Thời hạn giải quyết trả trợ cấp cho người lao động là tối đa 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ. Số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau:

Mức hưởng = 75% x Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ/24 ngày x số ngày nghỉ

Bên cạnh đó, người lao động còn được nhận tiền dưỡng sức sau khi điều trị COVID-19 trong trường hợp sau: Sau khi điều trị COVID-19, trong vòng 30 ngày trở lại làm việc mà s.ức khỏ.e của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi s.ức khỏ.e 5 ngày (theo Điều 29 của Luật Bảo hi.ểm xã hội 2014).

Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở, tức là 447.000 đồng/ngày, tổng là 2,235 triệu đồng.

Như vậy, bạn căn cứ vào thực tế điều trị COVID-19 tại Nh.à và hướng dẫn tại các quy định trên để làm thủ tục hưởng hỗ trợ ốm đau từ BHXH.