Cày Phim Đêm

Hỗ trợ người lao động thất nghiệp từ 1,8 đến 3,3 triệu đồng

2489

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hi.ểm thất nghiệp.

Chiều 24/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hi.ểm thất nghiệp.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan Nh.à nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nh.à nước bảo đảm chi thường xuyên).

Người lao động đã dừng tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hi.ểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Ảnh minh hoạẢnh minh hoạ

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hi.ểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

-Thời gian đóng bảo hi.ểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hi.ểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hi.ểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hi.ểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hi.ểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.

– Thời gian đóng bảo hi.ểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo hi.ểm thất nghiệp đến hết năm 2020.Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 1/10 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Cùng với đó, Nghị quyết cho phép giảm mức đóng vào Quỹ bảo hi.ểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.Đối tượng áp dụng là người sử dụng lao động quy định tại điều 43 của luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan Nh.à nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nh.à nước bảo đảm chi thường xuyên) đang tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021.

Mức giảm đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp.Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Nguồn: https://phunutoday.vn/ho-tro-nguoi-lao-dong-that-nghiep-tu-18-den-33-trieu-dong-d302530.html