Cày Phim Đêm

Lao động có con là F0 phải nghỉ làm để chăm cũng sẽ được hưởng khoản tiền dưới đây

2355

Theo quy định, không chỉ người lao động là F0 có tiền hỗ trợ. Nếu có con là F0 phải nghỉ việc để chăm sẽ được hưởng khoản hỗ trợ dưới đây.

Để được hỗ trợ một phần gánh nặng về kinh tế cho người lao động có con là F0 phải nghỉ làm. Người dân nên nắm chắc một số quyền lợi mà mình được hưởng để không thiệt thòi.

Theo Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo hi.ểm xã hội (BHXH) năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc, phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệ.nh, chữa bệ.nh có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau.

Như vậy, người lao động có con là F0 sẽ được nghỉ hưởng chế độ ốm đau trong trường hợp có đóng bảo hi.ểm xã hội, con dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệ.nh.

Điều 27 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau: (1) Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. (2) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hi.ểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định trên.

3

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 28 quy định mức hưởng chế độ ốm đau chỉ rõ, người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 27 thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hi.ểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Như vậy mức hưởng trợ cấp theo ngày tính theo công thức:

Mức hưởng/ngày = 75% x Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ : 24

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ hưởng chế độ ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng được tính dựa trên tiền lương đóng BHXH của tháng đó.