Cày Phim Đêm

Luật mới: Chồng bắt buộc phải phụ vợ lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa

311

Ngày xưa, người ta thường nghĩ việc nhà là của vợ, việc ngoài xã hội là của người chồng; bởi vậy, nhiều ông chồng không chịu phụ giúp vợ trong việc lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm…

Tuy nhiên, đây là cách nghĩ sai lầm, lạc hậu không phù hợp với đời sống hôn nhân và gia đình hiện nay. Thời này, người vợ cũng đi làm việc bên ngoài chứ không chỉ ở nhà nội trợ, bởi vậy việc nhà cũng cần người chồng san sẻ, giúp đỡ.

Thiết nghĩ, người chồng tốt là phải biết lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa… cùng vợ; như vậy sẽ giảm bớt mệt nhọc cho người vợ, đời sống hôn nhân được bền vững và hạnh phúc.

Đặc biệt, tại Điều 19 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 cũng quy định rõ về vấn đề này; cụ thể, vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

Như vậy, việc chồng cùng chia sẻ công việc nhà với vợ không chỉ thể hiện mình là người chồng tốt, biết yêu thương vợ mà đấy còn là nghĩa vụ của người chồng theo quy định của pháp luật.

Chỉ có thế mới đảm bảo được tình yêu thương bền vững, mối qua.n h.ệ hôn nhân và gia đình được duy trì lâu dài.

Đối với các ông chồng vẫn còn tư duy lạc hậu, bảo thủ thì hay thay đổi nhanh và luôn cho phù hợp với pháp luật; chứ không là mất vợ như chơi đấy nha!

Ngoài kia có rất nhiều người đàn ông tốt biết làm việc nhà, sẵn sàng làm thay vợ việc giặt đồ, lau nhà, nấu cơm, rửa chén…