Cày Phim Đêm

Mới: Người lao động, đoàn viên là F0 sẽ được Công đoàn hỗ trợ đến 3 triệu đồng

2449

Theo TTXVN đưa tin, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định mới về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, tổ chức công đoàn hỗ trợ tiền mặt cho lao động là F0 và cán bộ công đoàn tham gia công tác Phò.ng, chống dịch.

Theo quyết định, các đoàn viên, người lao động là F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về Phò.ng, chống dịch COVID-19 sẽ được tổ chức công đoàn hỗ trợ với một trong hai mức 1,5 triệu đồng và 3 triệu đồng.

Công đoàn hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng/người nếu có triệu chứng bệ.nh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệ.nh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Mức hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người nếu người lao động phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệ.nh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Nếu đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doAпʜ nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị τử νσηɠ do nhiễm SARS-CoV-2 thì tʜâɴ nhân của họ được hỗ trợ là 5 triệu đồng/người.

Quyết định nêu rõ mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dư.ơng tính với SARS-CoV-2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được chi hỗ trợ khi là F0 sau đó bị τử νσηɠ do COVID-19 thì tʜâɴ nhân được hỗ trợ mức 5 triệu đồng/người như quyết định nêu.

Mới: Người lao động, đoàn viên là F0 sẽ được Công đoàn hỗ trợ đến 3 triệu đồng - Ảnh 1Test nhAпʜ cho người lao động – Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh, tổ chức công đoàn Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch COVID-19. Theo quyết định mới, cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác Phò.ng chống dịch được chi hỗ trợ từ 100.000-150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết (tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế Phò.ng chống dịch) nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người/năm.

Cán bộ công đoàn cơ sở tại doAпʜ nghiệp, cơ quan, đơn vị sẽ có mức chi hỗ trợ từ 80.000-120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết (tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch) nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/năm.

Nguồn kinh phí để chi hỗ trợ theo được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn hằng năm, tài chính tích lũy và nguồn xã hội hóa tại các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Tru.ng ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Trường hợp các đơn vị không tự cân đối được nguồn thu chi thì báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét quyết định.