Nhận thấy những dấu hiệu này, bạn chắc chắn đã có thai!

49

Việc khẳng định chắc chắn liệu mình đã có bầu hay chưa với hầu hết các bà mẹ đều không hề dễ dàng. Video dưới đây sẽ giúp mẹ nhận biết được những dấu hiệu mang thai sớm nhất: