Cày Phim Đêm

Những chính sách mới nhất có hiệu lực từ 1/11/2021

1344

Nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hi.ểm thất nghiệp, sau khi nhận được dAпʜ sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hi.ểm xã hội gửi, mà thấy cần phải điều chỉnh thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày 10/11/2021, các doAпʜ nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại dAпʜ sách cho cơ quan bảo hi.ểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được dAпʜ sách điều chỉnh, tức là vào khoảng 30/11/2021, cơ quan bảo hi.ểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doAпʜ nghiệp.

Như vậy, ngày 10 và 30/11/2021 là 2 mốc thời gian quan trọng trong tháng 11 để người lao động đang làm việc tại các doAпʜ nghiệp nhận được tiền hỗ trợ COVID-19.

Trường hợp người lao động đang làm việc tại các doAпʜ nghiệp sau ngày 30/11/2021 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng VssID, qua Cổng dịch vụ công của Bảo hi.ểm xã hội Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan bảo hi.ểm xã hội, như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp.

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hi.ểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hi.ểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhiều hàng hóa, dịch vụ

Đây là nội dung tại Nghị quyết 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doAпʜ nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19.

Theo đó, kể từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với đối với các hàng hóa, dịch vụ sau đây:

(1) Dịch vụ vận tải gồm: (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doAпʜ tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quàng bá và tồ chức tua du lịch;

(2) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ đіệɴ ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.

Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (2) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doAпʜ theo hình thức trực tuyến.

Tùy thuộc vào phương pháp tính thuế, mức giảm thuế GTGT được áp dụng như sau:

DoAпʜ nghiệp, tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế GTGT; DoAпʜ nghiệp, tố chức tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doAпʜ thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT.

Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo

Cũng có hiệu lực từ 1-11 là Thông tư 09/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2020 của Bộ LĐ-TB&XH bảo vệ việc làm của người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, vấn đề bảo vệ việc làm cho người lao động thực hiện tố cáo sẽ có một vài thay đổi. Cụ thể về trình tự, thủ tục bảo vệ người động tố cáo, áp dụng theo Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo.

Về trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động khi người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo: Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doAпʜ nghiệp mà người lao động phải báo ngay sự việc cho các cơ quan, tổ chức liên quan.

+ Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

+ Tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).