Cày Phim Đêm

Sau 30/11, chưa nhận được tiền hỗ trợ thất nghiệp, người lao động cần làm gì?

2357

Theo thống kê của Bảo hi.ểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 10/11, bảo hi.ểm xã hội các tỉnh, thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho 10.676.595 lao động (bằng 89,32% số đề nghị hưởng), trong đó có 9.981.323 lao động đang tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp và 695.272 người đang được bảo lưu đóng bảo hi.ểm thất nghiệp.

Theo kế hoạch của Bảo hi.ểm xã hội Việt Nam, dự kiến đến ngày 15/11, toàn ngành sẽ cơ bản hoàn thành việc chi trả cho người lao động.

Hiện nay, ngoài số lao động tại các đơn vị sự nghiệp đang được xác định diện hỗ trợ, việc giải quyết hỗ trợ với người lao động đang có quá trình bảo lưu đóng bảo hi.ểm thất nghiệp cũng được bảo hi.ểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực triển khai.

image0011-160539513245974095962-16366205847681406745887

Theo thống kê của Bảo hi.ểm xã hội Việt Nam, hiện mới chỉ có 1.102.772 người lao động đang bảo lưu đóng bảo hi.ểm thất nghiệp nộp thủ tục đề nghị hỗ trợ; bằng 45% tổng số người lao động thuộc nhóm này.

Người lao động cần lưu ý một số mốc thời gian để được nhận hỗ trợ sớm nhất. Cụ thể, theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định chậm nhất là ngày 10/11/2021, các doAпʜ nghiệp phải hoàn thành việc gửi dAпʜ sách người lao động thuộc diện được hỗ trợ nếu có điều chỉnh.

Chậm nhất là sau 20 ngày, cơ quan bảo hi.ểm xã hội sẽ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động (theo điểm b, c khoản 1 Điều 3 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg).

Như vậy, chậm nhất khoảng ngày 30/11/2021, người lao động đang làm việc tại các doAпʜ nghiệp sẽ nhận được tiền hỗ trợ.

Bảo hi.ểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, sau ngày 30/11/2021, người lao động đang làm việc tại các doAпʜ nghiệp chưa nhận được tiền hỗ trợ cần chủ động đi làm thủ tục, như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp.

Để làm thủ tục này, người lao động in Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 04, điền đầy đủ thông tin và nộp tại cơ quan BHXH gần nhất. Ngoài ra, người lao động có thể làm trực tuyến qua ứng dụng VssID hoặc trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Đối với người đã nghỉ việc, dừng đóng bảo hi.ểm thất nghiệp từ thời điểm 1/1/2020, theo điểm b, khoản 2, Điều 3 của Quyết định 28/2021/QĐ-TTg, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

“Đây là hạn cuối nhận được tiền hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc, hoặc người lao động đang làm việc, nhưng chưa nhận được tiền sau ngày 30/11/2021 phải tự đi làm thủ tục. Người lao động cần lưu ý mốc thời gian này, nếu hồ sơ đã nộp đầy đủ và hợp lệ, người lao động chắc chắn sẽ nhận được tiền hỗ trợ chậm nhất vào thời điểm này” – BHXH Việt Nam lưu ý.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 10/11, BHXH các tỉnh, thành phố đã giải quyết hỗ trợ cho 10.676.595 lao động (bằng 89,32% số đề nghị hưởng), trong đó có 9.981.323 lao động đang tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp và 695.272 người đang được bảo lưu đóng bảo hi.ểm thất nghiệp.

Theo kế hoạch của BHXH Việt Nam, dự kiến đến ngày 15/11, toàn ngành sẽ cơ bản hoàn thành việc chi trả cho người lao động. Hiện nay, ngoài số lao động tại các đơn vị sự nghiệp đang được xác định diện hỗ trợ, việc giải quyết hỗ trợ với người lao động đang có quá trình bảo lưu đóng bảo hi.ểm thất nghiệp cũng được BHXH các tỉnh, thành phố tích cực triển khai. Tuy nhiên đến nay hiện mới chỉ có 1.102.772 người lao động đang bảo lưu đóng bảo hi.ểm thất nghiệp nộp thủ tục đề nghị hỗ trợ; bằng 45% tổng số người lao động thuộc nhóm này. Do đó, sau ngày 30/11 tới, người lao động đang làm việc tại các doAпʜ nghiệp chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải chủ động đi làm thủ tục, như đối với trường hợp người lao động đã nghỉ việc, dừng tham gia bảo hi.ểm thất nghiệp.