Thai Nhi 29 Tuần 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 Khi Chưa Ra Đời Do Mẹ Hay Ăn Đồ Đông Lạnh

19

Gần đây, một thai phụ trẻ sau khi ăn đồ đông lạnh đột nhiên bị sốt cao, 𝚝ử 𝚌𝚞𝚗𝚐 co thắt mạnh khiến đứa con trong bụng 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐.

Thai nhi 29 tuần 𝚝ử 𝚟𝚘𝚗𝚐 khi chưa ra đời do mẹ hay ăn đồ đông lạnh