Cày Phim Đêm

Tin vui: Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ cho các trường hợp sinh con gái

196

Với tình trạng mất cần bằng giới tính như hiện nay, sinh con gái ít, sinh con trai nhiều là nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội trong tương lai.

Bởi vậy, vào năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 468/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, giai đoạn 2016 – 2025.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các cặp vợ chồng sinh con một bề gái thuộc các trường hợp sau đây:

– Hộ nghèo, cận nghèo.

– Đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

– Người dân đang sống tại các xã đảo, huyện đảo.

– Sinh con một bề gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu.

Hi vọng, trong thời gian tới Nhà nước sẽ sớm có chính sách hỗ trợ các chị, em sinh con gái trong các trường hợp nêu trên.

Có như vậy sẽ đảm bảo được quyền lợi cho những trường hợp sinh con gái và phần nào giúp tỉ lệ sinh giữa nữ và nam được cân bằng, đảm bảo đời sống kinh tế, xã hội trong tương lai được ổn định và phát triển bền vững.

Đồng thời, tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ còn lưu ý những nội dung quan trọng sau đây:

– Từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật quy định về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và các nội dung có liên quan;

– Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh theo hướng quy định chi tiết, cụ thể hơn các hành vi vi phạm, tăng cường khả năng ngăn ngừa và phát hiện vi phạm, tăng mức xử phạt vi phạm, nâng cao và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng.

Về trước mắt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành liên quan tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những quy định của pháp luật nhằm khắc phục tình trạng lạm dụng kỹ thuật cao để lựa chọn giới tính thai nhi.

Tổng hợp : Webtretho