Cày Phim Đêm

Trách vợ quá phung phí, chồng tự mình giữ tiền sinh hoạt để rồi phát hoảng với những khoản phải trả

707

Phen này tôi phải để cho vợ kính nể, chừa cái thói phung phí đi, không bao giờ dám đòi tiền hay đi vay tiền nữa.

– Anh ơi, con phải nhập viện rồi mà em đã nhẵn túi. Anh đi vay tiền rồi mang vào viện đóng viện phí cho con nhé!