Cày Phim Đêm

Từ 1/1/2022, F0 không được hỗ trợ 80.000 đồng/ngày

6529

Về vấn đề này, báo Tin tức thông tin như sau:

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 33/2021/QĐ-TTg, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người mắc COVID-19 (F0) và người thực hiện c.ách ly y tế (F1) được quy định như sau: Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

Chú thích ảnhHướng dẫn F0 điều trị tại Nh.à.

Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện c.ách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

Theo quy định trên, chính sách hỗ trợ 80.000 đồng/ngày tiền ăn cho F0, F1 chỉ được áp dụng đến hết ngày 31/12/2021. Vì vậy, hiện nay F1, F0 không còn được hỗ trợ 80.000 đồng tiền ăn như trước nữa.

Vào thời điểm này, F1 tự c.ách ly, F0 tự điều trị tại Nh.à hay điều trị tập Tru.ng tại các cơ sở thu dung đều phải tự chi trả tiền ăn trong quá trình khám, chữa bệ.nh.

Trong thời gian nghỉ, người lao động sẽ được hưởng 75% mức tiền lương đóng bảo hi.ểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ.

Bên cạnh đó, người lao động còn được nhận tiền dưỡng sức sau khi điều trị COVID-19 trong trường hợp sau: Sau khi điều trị COVID-19, trong vòng 30 ngày trở lại làm việc mà s.ức khỏ.e của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi s.ức khỏ.e 5 ngày (theo Điều 29 của Luật Bảo hi.ểm xã hội 2014).

Mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là 30% mức lương cơ sở (hiện mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng), tức là 447.000 đồng/ngày, tổng là 2,235 triệu đồng.

Lưu ý, khoản tiền này chỉ áp dụng với lao động có hợp đồng lao động, đang đóng BHXH bắt buộc. Do đó, bạn căn cứ vào thực tế chế độ làm việc bản tʜâɴ, báo với người phụ trách nhân sự của đơn vị để hưởng các mức hỗ trợ trên.

Xem thêm