Cày Phim Đêm

Yêu cầu giám định hoạt chất, hàm lượng một số lô vắc xin Vero Cell nhập khẩu

19

Đó là nội dung vừa được Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan TP.HCM thực hiện tại công văn 4455 về nhập khẩu vắc xin n.gừa Covid-19 Vero Cell ngày 15.9.

Việc giám định lại do cơ quan hải quan ph.át hiện một số lô hàng vắc xin Vero Cell ghi thông tin hoạt chất, hàm lượng trên giấy phép khác trên phiếu kiểm nghiệm /// Độc Lập

Việc giám định lại do cơ quan hải quan ph.át hiện một số lô hàng vắc xin Vero Cell ghi thông tin hoạt chất, hàm lượng trên giấy phép khác trên phiếu kiểm nghiệm

Theo đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan TP.HCM tiến hành lấy mẫu trưng cầu giám định tại các cơ sở kiểm nghiệm vắc xin của Bộ Y tế để xác định thực tế hoạt chất, hàm lượng/nồng độ của vắc xin Vero Cell nhập khẩu.

Lý do, theo Tổng cục Hải quan, qua xem xét hồ sơ hải quan một số lô hàng vắc xin Covid-19 Vero Cell do Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu theo Giấy phép số 7929/QLD-KD ngày 8.7.2021 của Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho thấy: hoạt chất, hàm lượng/nồng độ trên Giấy phép số 7929/QLD-KD là 6.5U kháng ngu.yên SARS-CoV-2 bất hoạt, nhưng trên phiếu kiểm nghiệm có kết quả là 7,2U; 7,4U; 7,8U hoặc 6,9U…

Để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đúng quy định của luật Dược năm 2016, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.HCM lấy mẫu trưng cầu giám định tại các cơ sở kiểm nghiệm vắc xin của Bộ Y tế để xác định thực tế hoạt chất, hàm lượng/nồng độ của kháng ngu.yên SARS CoV-2 bất hoạt.

Trường hợp kết quả giám định xác định hoạt chất, hàm lượng/nồng độ khác so với giấy phép nhập khẩu thì báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để trao đổi với Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phối hợp xử lý. Thực hiện thông quan cho lô hàng theo quy định.